Economia de l'empresa

Sistema de qualificació

L'assignatura es divideix en dues parts, la part de producció i la resta, tenint, doncs, cadascuna un pes proporcional del 33 i 66%.Per aprovar per curs es preveu dues proves per curs de cada part, complementant-les amb l' avaluació continuada (controls a l'aula).També hi ha la possibilitat de presentar-se a la prova final, pels suspesos per continuada i per aquells que no la seguixin.


Normes d'avaluació