Economia de l'empresa

Objectius

Entendre i saber analitzar els problemes bàsics i les àrees de decisió a l'empresa en les seves quatre funcions bàsiques: direcció, producció, finançament i comercialització.


Objectius d'aprenentatge