Disseny i fabricació de circuits electrònics

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Transpar√®ncies del curs
    • Tutorial de disseny electr√≤nic : Cadence Orcad PCB Designer