Disseny i fabricació de circuits electrònics

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Transparències del curs
    • Tutorial de disseny electrònic : Cadence Orcad PCB Designer