Disseny i fabricació de circuits electrònics

Sistema de qualificació

L'estudiant/a √©s avluat globalment mitjan√ßant les activitats de laboratori guiades (P), la realitzaci√≥ del projecte (PR) i una prova final tipus test realitzat en el per√≠ode d'avaluaci√≥ final establert pel centre (EF) on s'evalua els coneixements adquirits a les sessions te√≤riques. El c√†lcul utilitzat √©s el seg√ľent:NT=0.4·P + 0.45·PR +0.15·EF


Normes d'avaluació

La valoració dels diferents apartats està regulada per les condicions generals de l'assignatura en el document "Criteris de qualitat per la valoració de DFCE" disponible al Campus Digital (Secció d'aspectes generals de l'assignatura)