Disseny i fabricació de circuits electrònics

Objectius

L'assignatura compr√©n quatre pilars considerats com a b√†sics dintre de l'√†mbit del disseny i la implementaci√≥ de sistemes electr√≤nics: - L'estat de l'art comercial i industrial a nivell dels components electr√≤nics i les seves tecnologies - El disseny electr√≤nic amb software  CAD/CAM - La integritat i seguretat en el funcionament dels circuits electr√≤nics - Els sistemes de producci√≥ de sistemes electr√≤nics. Amb una c√†rrega de treball de taller i laboratori d'electr√≤nica que predomina sobre la part te√≤rica, l'assignatura pret√©n en quant a coneixements: 1 Desenvolupar la capacitat de disseny de circuits impresos (PCB) assistit per ordinador mitjan√ßant eines software com OrCad 2 Donar a con√®ixer t√®cniques b√†siques de tra√ßat √≤ptim de pistes (routing) 3 Proporcionar els coneixements per fabricar de manera manual PCB's pr√≤pies combinant l'√ļs de v√†ries tecnologies de components (Thru-Hole i SMD) 4 Proporcionar una perspectiva orientativa sobre la situaci√≥ del panorma actual pel que respecta a l'√†mbit de les tecnologies de components i els sistemes electr√≤nics dintre de les aplicacions comercials i industrials En quant a aptituds i actituds: 1 Iniciar en la capacitat de desenvolupar productes electr√≤nics en base a un problema i necessitats espec√≠fiques 2 Familiaritzar a l'estudiant tant a la cerca i consulta de tot tipus d'informaci√≥ relacionada amb la implementaci√≥ de circuits impresos com a la utilitzaci√≥ de bibliografia (Full de caracter√≠stiques de components, Bibliografia cient√≠fico-t√®cnica i Internet) 3 Incentivar la capacitat d'aprenentatge aut√≤nom 4 Desenvolupar la capacitat d'organitzaci√≥ i planificaci√≥ en base a projectes 5 Desenvolupar la capacitat de fer presentacions orals del propi treball utilitzant els mitjans adequats


Objectius d'aprenentatge