Disseny i fabricació de circuits electrònics

Temari

Disseny electrònic asistit per ordinador1.1.- Generalitats sobre les PCB: Tipus i elements d'una PCB dintre del disseny CAD 1.2.- Disseny esquemàtic. Operacions bàsiques: Annotación, ERC i DRC. Creació d'una 'netlist'

1.3.- Processat de la PCB: Placement i Routing

1.4.- Taula-processat de la PCB: Els fitxers gerber.Introducció al disseny electrònic. Estat de l'artAquest bloc tracta tres temes principals sobre el sector comercial i industrial dels sistemes electrònics:Tema 1: Introducció

1.1 Estat de l'art del disseny electrònic: Introducció. Enginyeria directa, inversa i concorrent. Dissenyo Bottom-Up i Top-Down

1.2.- Analògic vs. Digital: El caràcter de les aplicacions analògiques

1.3.- Tecnologia de components: Thru-Hole i SMD

1.4.- La informàtica al suport del disseny electrònic

1.5.- Fases de disseny d'un projecte electrònic

1.6.- La gestió del projecte: Planificació i organitzacióTema 2: El mercat dels components electrònics

2.1.- Classificació general

2.2.- Generalitats sobre els components passius

2.3.- Generalitats sobre els semiconductors discrets

2.4.- Els dispositius integrats: El component rei dintre del mercat dels components

2.5.- Identificació i marcatge dels components electrònics (Thru- Hole i SMD). Encapsulats

2.6.- Els catàlegs i fulles de característiques dels fabricants (Datasheets)

2.7.- La concepció per blocs funcionals del sistema electrònicTema 3: El prototipatge electrònic amb dispositius programables

3.1.- Criteris tècnics i de mercat sobre l'elecció de dispositius programables

3.2.- Consideracions sobre entorns IDE, compiladors i JTAGSIntegritat del funcionament en el disseny electrònicTema 1: Integritat dels productes i equips electrònics

1.1 Consideracions generals al voltant dels aspectes legals

1.2 Disseny de sistemes tolerants a fallades. Mecanismes de protecció

1.3 Consideracions generals sobre les interferències EMI en el disseny de les PCB

1.4 Aspectes sobre les connexions i el cablejat

1.5 Distribució de pistes òptimes

1.6 Criteris sobre el ensablaje dels prototips electrònicsTema 2: Protecció dels equips respecte verso la integritat de les persones

2.1 Efectes fisiològics de l'electricitat: Xoc vs. fibrilació

2.2 Seguretat elèctrica en el disseny. Mecanismes de protecció

2.3 Les derivacions a terra

2.4 Seguretat en la ind√ļstriaFabricació de PCB's1.1 Fases del procés manuals de fabricació de PCBs: Insolación, Revelat, Etching, Perforació, Soldadura

1.2: Altres processos manuals addicionals

1.3: La soldadura semi-automàtica: Les estacions de treball

1.4: Soldadura automàtica: Wave Soldering i Re-Flow

1.5: Processos Industrials de fabricació de PCBs: entorns CAD/CAU/CAM de fabricació de PCB.

1.6: Sistemes de processat automàtic: Pre-Heaters, manipuladors i Pick & Plau