Filtres electrònics analògics i digitals

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Conceptes b√†sics sobre processat digital
    • Quadern d'activitats: Eines software per al disseny de filtres. Tutorial b√†sic de processament de senyal i filtres digitals amb Matlab
    • Quadern d'activitats de Filtres Digitals