Filtres electrònics analògics i digitals

Sistema de qualificació

Pràctiques: 30 %Exercicis de classe: 10 %Aplicació Matlab: 40 %Exàmen teòric: 20 %


Normes d'avaluació