Filtres electrònics analògics i digitals

Temari

Introducció als filtresObjectius

 Continguts

- Definició

- Famílies de filtres (Passius, Actius)

- Ventatjes, desventatjes..

- Diferents sistemes (lineals, no lineals, temps continu, discret,variants amb el temps...)

- Concepte de funció de transferència- Diagrames de Bode.Filtres de 1r i 2n ordreContinguts

- Filtres ideals - reals

- Filtres de primer ordre (pas baix, alt, banda...)

- Exemples

- Filtres de segon ordre (pas baix, alt, factor de qualitat...)

- ExemplesPràctica 1 : Resposta frequencial circuit RLCFiltres 2n ordre (2a part)Continguts

- Finalitzar filtres segon ordre.- Disseny en cascada (tipologies INV, no INV)- Exemples, exercicis.- Explicar estructura Sallen Key (segona part de la 1 pràctica).Filtres actius integratsContinguts

- El filtre AF-100Pr√†ctica 2: Resposta freq√ľencial d'una estructura Sallen-KeyAproximació de respostes de filtresContinguts

- Teoria de l'aproximació- Normalització- Aproximació de Butterworth

- Estructura RauchAproximació de ButterworthContinguts

- Aproximació de ButterworthPràctica 2 : Filtre en estructura Rauch (connexió en cascada d'un filtre de quart ordre).Aproximació de ChebyshevPlanificacio

- Aproximació de Chebyshev

- Estructura BiquadExercicis Butterworth - ChebyshevContinguts

Exercicis Butterworth - ChebyshevPràctica 3: Filtre estructura biquadEines software per al disseny de filtresContinguts

- Introducció al disseny de filtres en Matlab- Requeriments i especificacions - Comparació entre els diferents tipus de filtresFiltres FIRContinguts

- Filtres de fase linial- Métode de l'enfinestrament- Filtres multibanda- Aproximació per mínims quadràtics- Disseny de filtres de resposta arbitrariaFiltres IIRContinguts

- Disseny del prototipus analògic- Transformació en frequència- Discretització del filtreImplementació de filtres digitalsContinguts

- Estructures per implementar els filtres digitals- FDATool: Una eina interactiva per al disseny de filtres

- Descripció general

- Entrada d'especificacions

- Anàlisi del filtre

- Conversió de la estructura del filtre.Disseny d'una aplicació en Matlab per al filtrat d'audioObjectius

Utilitzar els coneixements vistos en l'assignatura per a realitzar una aplicació real on l'estudiant pugui posar en pràctica les habilitats apreses.Continguts

N/A