Fonaments matemàtics de l'enginyeria 2 (M)

Exercicis/Problemes

Exercicis

  • Integraci√≥: integrals dobles i triples
  • Llistat exercicis

Exercicis

  • Extrems: lliures i condicionats
  • Llistat exercicis

Exercicis

  • Equacions diferencials ordin√†ries
  • Exercicis d'equacions diferencials. Llistat exercicis

Exercicis funcions

  • Funcions: corbes de nivell
  • Llistat exercicis de funcions reals de v√†ries variables reals