Modelat i simulació I

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Enunciats de la pràctica 2
    • Enunciat de la pràctica 1
    • Enunciat de la pràctica 0