Modelat i simulació I

Pràctiques

Pràctiques de Modelat i simulació I

    • Enunciats de la pràctica 2
    • Enunciat de la pràctica 1
    • Enunciat de la pràctica 0