Projectes

Apunts

Apunts i problemes de projectes

    • El proyecto del buque. Sistemas b√°sicos del buque
    • El proyecto del buque. El sistema propulsivo del buque
    • El proyecto del buque