Fonaments de la matemàtica

Martí Farré, Jaume

Mora Giné, Mercè

Muñoz Lecanda, Miguel Carlos

Dades de l'assignatura

Curs:
2014-15
Idioma d'impartició:
CAT
Codi de l'assignatura:
200003
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39868

Matemàtica