Fonaments de la matemàtica

Bibliografia docent

BàsicaBloch, Ethan D. Proofs and fundamentals. 2nd ed. Boston: Springer Science + Business Media, 2011. ISBN 0817641114 Troba'l a la bibliotecaEccles, Peter J. An Introduction to mathematical reasoning : lectures on numbers, sets, and functions. New York: Cambridge Universitu Press, 1997. ISBN 0521597188 Troba'l a la bibliotecaKrantz, Steven G. The elements of advanced mathematics. 2nd. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2002. ISBN 1584883030 Troba'l a la bibliotecaRosen, Kenneth H. Matemática discreta y sus aplicaciones. 5a ed. Madrid: McGraw-Hill, 2004. ISBN 8448140737 Troba'l a la bibliotecaComplementariaAntoine, R.; Camps, R.; Moncasi, J. Introducció a l'àlgebra abstracta : amb elements de matemàtica discreta. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2007. ISBN 9788449025150 Troba'l a la bibliotecaCourant, R. ¿Qué son las matemáticas? : conceptos y métodos fundamentales. México: Fondo de Cultuta Económica, 2002. ISBN 9681667174 Troba'l a la bibliotecaLang, S. Basic mathematics. New York: Springer, 1998. ISBN 0387967877 Troba'l a la bibliotecaGowers, Tim. Matemáticas: una breve introducción. Alianza Editorial, 2008. ISBN 9788420662435 Troba'l a la biblioteca