Càlcul integral

Exercicis/Problemes

Problemes resolts de Càlcul integral

    • Algebraic and differential forms
    • Recull de problemes resolts del professor Miquel Dalmau (professor jubilat de la UPC)
    • Vector calculus
    • Recull de problemes resolts del professor Miquel Dalmau (professor jubilat de la UPC)