Àlgebra lineal numèrica

ANTONIO RODRIGUEZ FERRAN - A, B

Dades de l'assignatura

Curs:
2011-12
Idioma d'impartició:
CAT
Codi de l'assignatura:
200151
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39535