Càlcul numèric

JOSE TOMAS LAZARO OCHOA, B

MARIA MERCEDES OLLE TORNER, B

JUAN RAMON PACHA ANDUJAR, B

Dades de l'assignatura

Curs:
2013-14
Idioma d'impartició:
CAT
Codi de l'assignatura:
200153
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39536