Mètodes numèrics per a EDO

Metodologia docent

Els estudiants disposaran d'un guió complet amb tots els continguts (conceptes, definicions, teoremes, demostracions i exemples) de l'assignatura, referits a la bibliografia bàsica. Els professors faran classes expositives deixant alguns detalls tècnics que s'hauran de preparar els estudiants per desprès exposar-los a classe. Aquestes exposicions formen part del procés d'avaluació. En la mesura del possible s'intentarà que la participació dels estudiants es vagi incrementant al llarg del curs.

Els estudiants també hauran de realitzar obligatòriament, en grups de dues persones, una pràctica que consisteix en la implementació en llenguatge C, Fortran o Matlab de la resolució numèrica d'un sistema d'EDOs plantejat a partir d'un problema real de física o

d'enginyeria. Exemples d'aquests problemes podrien ser l'estudi de la din√†mica de vehicles autom√≤bils, de circuits el√®ctrics no lineals, q√ľestions d'astrodin√†mica o de mec√†nica celest o tamb√© models de la

biologia matemàtica.

En aquest treball caldrà fer una mínima anàlisi del problema, escriure el codi necessari, planificar i dur a terme les exploracions numèriques corresponents i escriure un informe d'aproximadament 25 pàgines. Al final del curs cada grup farà una presentació oral del treball. Aquest treball representa una part important de l'avalució de l'estudiant, de manera que caldrà començar-lo a l'inici del curs. Els professors tutoritzaran la realització del treball des del començament i ajudaran als estudiants a planificar-lo.Distribuci√≥ hor√†ria: tres hores setmanals de classe expositiva o resoluci√≥ de problemes per part dels professors i dels estudiants i una hora setmanal de seminari o resoluci√≥ de q√ľestions pr√†ctiques en aula inform√†tica.