Dibuix I

Metodologia docent

ACTIVITATS PRESENCIALS Grup Hores/setmana

T Lliçó magistral/ mètode expositiu Gran (Màx 90) 3

P Classes pràctiques participatives Mitjà (Màx 50) 2ACTIVITATS NO PRESENCIALS Hores/semestre

-Treball autònom 84