Urbanística II

Dades de l'assignatura

Curs:
2014-15
Idioma d'impartició:
CAT
Codi de l'assignatura:
210019
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39541