Urbanística II

Objectius

¬∑ Entendre les formes urbanes dins el context social,demogr√†fic, econ√≤mic, l'ocupaci√≥ del territori i les implicacions sobre la mobilitat i el transport ¬∑ Recon√®ixer la ciutat, l'estructura, les parts i els teixits urbans ¬∑ Utilitzaci√≥ de diverses fonts d'informaci√≥: fotoplans, GoogleEarth, pl√†nols, dades socioecon√≤miques, guies ... ¬∑ El dibuix de la ciutat com representaci√≥ i s√≠ntesi de la forma urbana ¬∑ El dibuix dels carrers, les cases i els espais urbans ¬∑ Exercicis basats en l'exploraci√≥ d'un ampli ventall de t√®cniques de representaci√≥ (croquis, esquemes, plantes i seccions acotades, fotomuntatges, fotografia, video, etc.) ¬∑ Presentaci√≥ de plantes, al√ßats, seccions, perspectives en diferents suports i t√®cniques cartogr√†fiques ¬∑ Reconeixement del relleu, la topografia i la hidrologia del lloc de la ciutat ¬∑ An√†lisi de projectes de nova implantaci√≥ i/o d'intervenci√≥ a la ciutat constru√Įda ¬∑ An√†lisi i projecte de tra√ßat o de forma, si s'escau, d'elements molt elementals com carrers, places o espais p√ļblics ¬∑ An√†lisi i representaci√≥ dels processos d'urbanitzaci√≥-parcel¬∑laci√≥-edificaci√≥ ¬∑ Introducci√≥ a les bases conceptuals lligades als diferents tipus de ciutat ¬∑ Explicacions inherents al temari te√≤ric i discussi√≥ de les diferents formes de creixement


Objectius d'aprenentatge

Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i entendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per a relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per a utilitzar de manera equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitatAprenentatge autònom: Detectar carències en el propi coneixement i superar-les per mitjà de la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixementÚs solvent dels recursos de la informatització: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades e informació de l'àmbit d'especialitat, i de manera crítica els resultats d'aquesta gestióAptitud per a aplicar els coneixements gràfics a la representació d'espais i objectes (T)Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques de dibuix, incloses les informàtiques (T)Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació espacialConeixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de percepció visualConeixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de la geometria mètrica i projectualConeixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terrenyAptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans (T)Aptitud per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbansCapacitat per a redactar projectes d'obra civil (T)Capacitat per a dissenyar i executar projectes urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatgeCapacitat per a aplicar normes i ordenances urbanístiquesCapacitat per a elaborar estudis mediambientals, paisatgístics, i de correcció d'impactes ambientals (T)Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònicsConeixement adequat de la història general de l'arquitecturaConeixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de la vida, la habitabilitat i els programes bàsics de vivendaConeixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientalsConeixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològicsConeixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanesConeixement adequat dels fonaments metodològics del plantejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitanaConeixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escalaConeixement de la reglamentaci√≥ civil, administrativa, urban√≠stica, de l'edificaci√≥ i de la ind√ļstria relativa al desenvolupament professional