Urbanística IV

Sistema de qualificació

Sistemes d'avaluació Avaluació Continuada Avaluació FinalProves de resposta curta 20%

Presentacions orals 20%

Treballs i exercicis individuals 20% 80%

Treballs i exercicis en grup 60%


Normes d'avaluació