Urbanística IV

Objectius

L'objectiu prioritari √©s iniciar als estudiants en la projectaci√≥ del creixement urb√†. L'anticipaci√≥ racional de la forma de la ciutat codificada pel que fa al seu instrumental jur√≠dic amb les lleis del s√≤l, persegueix en √ļltima inst√†ncia la distribuci√≥ √≤ptima de persones, b√©ns i serveis en un territori determinat. Aquest prop√≤sit es concreta en projectes de ciutat segons models que sintetitzen idees diferents sobre l'edificaci√≥, l'estructura vi√†ria, els espais lliures p√ļblics i privats i les activitats que s'articulen en la ciutat preexistent i atenen als car√†cters del lloc; projectes d'extensi√≥ urbana amb l'habitatge d'√ļs dominant en sectors de mida petita/mitjana susceptibles d'√©sser planejats i executats en etapes i per√≠odes de temps raonables. -Es tracta de proporcionar els conceptes i les eines pertinents per afrontar la intervenci√≥ en el territori per tal de transformar-lo en ciutat residencial. L'an√†lisi dels diferents models assajats i verificats al segle passat ens permet satisfer l'objectiu complementari d'ensenyar a veure i interpretar la relaci√≥ entre pl√†nol/projecte i ciutat real. -Que l'alumne comprengui l'entorn en el que s'ha de desenvolupar la proposta -Dotar de les t√®cniques b√†siques de tra√ßat i composici√≥ urbana. Tamb√© entendre la seva evoluci√≥ en el temps. -Que l'alumne conegui el repertori extens d'experi√®ncies, refer√®ncies culturals i casos d'estudi √ļtils per la projectaci√≥ dels barris residencials -Comprendre la naturalesa del projecte urb√† residencial i els seus elements -L'aprenentatge d'una metodologia de projectaci√≥ urbana -Coneixement dels instruments adequats per la projectaci√≥ (dibuixos i maquetes, croquis, pl√†nols, models) i representaci√≥ gr√†fica. -Realitzar una primera s√≠ntesi dels elements materials diversos que constitueixen la ciutat i aprendre des de la proposta la √≠ntima i inevitable relaci√≥ entre arquitectura i ciutat/territori -Introduir l'alumne en la utilitzaci√≥ de fonts bibliogr√†fiques i bases de dades documentals espec√≠fiques.


Objectius d'aprenentatge

Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i entendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; capacitat per a relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per a utilitzar de manera equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitatAprenentatge autònom: Detectar carències en el propi coneixement i superar-les per mitjà de la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixementComunicació oral i escrita: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitatAptitud per a aplicar els coneixements gràfics a la representació d'espais i objectes (T)Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques de dibuix, incloses les informàtiques (T)Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació espacialConeixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de percepció visualConeixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de la geometria mètrica i projectualConeixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terrenyAptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans (T)Aptitud per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbansCapacitat per a redactar projectes d'obra civil (T)Capacitat per a dissenyar i executar projectes urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatgeCapacitat per a aplicar normes i ordenances urbanístiquesCapacitat per a elaborar estudis mediambientals, paisatgístics, i de correcció d'impactes ambientals (T)Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònicsConeixement adequat de la història general de l'arquitecturaConeixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de la vida, la habitabilitat i els programes bàsics de vivendaConeixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientalsConeixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològicsConeixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanesConeixement adequat dels fonaments metodològics del plantejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitanaConeixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escalaConeixement de la reglamentaci√≥ civil, administrativa, urban√≠stica, de l'edificaci√≥ i de la ind√ļstria relativa al desenvolupament professional