Urbanística IV

Temari

-IntroduccióEn el projecte urbà del fragment residencial es planteja la construcció d'un teixit urbà on l'habitatge té un paper preeminent. La configuració morfològica (estructura, composició i ordenació) d'un petit fragment residencial, per tant la seva definició mètrica i geomètrica, és l'aspecte central de discussió. Interessa tant la definició del conjunt com la dels elements urbans individualitzats i les seves relacions, i particularment la generació d'identitats. La inserció del fragment en el seu context és un dels desafiaments bàsics de la reflexió. El projecte o proposta és l'eina bàsica tant per la discussió com per la formació i experimentació.1-Teixits urbans ordinaris i temptativa de projecte-Les trames regulars ortogonals: xarxa de carrers i illes de cases.

-Heterogene√Įtat urbana: els teixits urbans d'Amsterdam, New York, i

Barcelona.

-Prototipus d'arquitectura residencial i compromís urbanístic:

blocs lineals, torres i edificis orgànics.

-Habitatge urb√† i espai p√ļblic.

-La concepció urbana de les activitats amb l'habitatge: el comerç

al detall i la forma de ciutat.

-Les ordenances d'edificació com projecte de ciutat.2- Els exercicis de projecte, bé de creixements residencials extensius, bé de transformació urbana, desenvolupen aptituds pertanyents a la pràctica urbanística professional.-Transformació de la topografia.

-Traçats de carrers segons mobilitats.

-Parcel·lació i unitats i densitats i ocupació.

-Composició urbana dels tipus edificatoris residencials.

-Disposició i forma de les activitats en els teixits residencials.

-La forma i dimensionament del sistema d'espai lliure d'√ļs p√ļblic.

-Encaix de la proposta en el sistema urbà i territorial de referència.

-La forma i disposici√≥ dels equipaments p√ļblics.

-Contingut de les ordenances edificatòries.

-Evolució dels codis.