Teoria I

Objectius

Objectius de contingut: - Coneixement general de les teories de l'arquitectura i de la ciutat, desenvolupades al llarg del temps i contextualitzades en el seu marc hist√≤ric, cultural, social, cient√≠fic i est√®tic. - Coneixement de les teories sobre la construcci√≥ formal i t√®cnica de l'arquitectura i de l'espai urb√†, dins una visi√≥ hist√≤rica global que permeti la comprensi√≥ de la seva transformaci√≥ en el temps i en relaci√≥ a les diverses cultures. - Coneixement de les diverses tradicions arquitect√≤niques, urban√≠stiques, paisatg√≠stiques i de disseny, en base als seus fonaments t√®cnics, ambientals, econ√≤mics, socials i ideol√≤gics. - Coneixement de les diferents teories de l'art, de les teories est√®tiques i dels fonaments te√≤rics de les arts aplicades, amb la finalitat de contextualitzar l'arquitectura dins l'√†mbit de les arts i de les t√®cniques. - Coneixement de la professi√≥ de l'arquitectura, dels diferents sistemes de formaci√≥ i aprenentatge, i dels seus encaixos socials al llarg de la hist√≤ria i dels diferents rols assumits en les diferents √®poques. - Coneixement de la hist√≤ria urbana, amb els seus components sociol√≤gics, antropol√≤gics, econ√≤mics i morfol√≤gics, amb la finalitat de rec√≥rrer la hist√≤ria dels diferents models ideats per l'h√†bitat de les societats i de les comunitats humanes. Objectius de m√®tode: - Introduir a la reflexi√≥ te√≤rica a l'estudiantat per mitj√† de la historia del pensament de l'arquitectura amb la finalitat de que es pugui iniciar i orientar en la reflexi√≥ cr√≠tica sobre les mateixes. - Fomentar la comunicaci√≥ oral i escrita de l'estudiant, impulsant l'aprenentatge de les formes d'escriptura m√©s adients en relaci√≥ als continguts que es pretenen transmetre. - Fomentar simult√†niament el treball individual i en equip, per tal d'impulsar la reflexi√≥ aut√≤noma en combinaci√≥ amb les din√†miques de discussi√≥ i de contrast de resultats. - Fomentar la recerca i l'√ļs de la informaci√≥ que s'emprar√† en l'estudi, impulsant el rigor en la recerca, en el contrast de les dades i en la consulta de les fonts, tant prim√†ries com d'altres ordres. -Fomentar el rigor en la lectura cient√≠fica i en la escriptura i introduir en la confecci√≥ de treballs de recerca dins l'√†mbit de l'arquitectura i del urbanisme.


Objectius d'aprenentatge

Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva proteccióConeixement adequat de la història general de l'arquitecturaConeixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecteConeixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanesConeixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònicsConeixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològicsConeixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicadesConeixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de percepció visualAprenentatge autònom: Detectar carències en el propi coneixement i superar-les per mitjà de la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixementComunicació oral i escrita: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitatTreball en equip: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos que tinguin en compte els recursos disponiblesÚs solvent dels recursos de la informatització: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades e informació de l'àmbit d'especialitat, i de manera crítica els resultats d'aquesta gestió