Teoria I

Temari

- TEORIA I



Teoria I presenta d'una manera sistemàtica i organitzada les diverses teories de l'arquitectura occidental, i les relaciona amb la cultura de cada període, les arts, la filosofia i la ciència.



L'assignatura cobreix des dels inicis de la nostra tradició cultural fins als corrents més significatius de l'arquitectura contemporània. És a dir, que abasta un ampli arc temporal, dins el qual es van traçant els fils argumentals mes significatius del pensament de la arquitecura i de les arts, per tal de oferir una visió en transformació de les nostres idees sobre l'espai habitat i la seva construcció al llarg del temps i de la nostra responsabilitat davant de l'exercici de la professió.



L'episodi final d'aquest ampli trajecte històric, el que descriu el món contemporani des dels seus inicis, es desenvolupa de manera específica, per tal d'ubicar críticament el nostre present i les idees que orienten el saber de l'arquitectura dins el mon actual. Aquest darrer episodi abasta les teories estètiques i les obres del canvi del segle XIX al segle XX, incloses les avantguardes i el surrealisme; la consolidació del moviment modern i la seva revisió i crisi; i la situació contemporània i els nous paradigmes.



El contingut posa èmfasi en estudiar les teories i la memòria històrica que les acosta a les idees més properes, que afecten les nostres preocupacions actuals, útils per formar-se criteri, i per establir ponts entre els coneixements històrics i tècnics per un costat, i la pràctica de projectar per un altre.