REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA III

Temari

TEMARI DE L'ASSIGNATURA

1 Conceptes bàsics de teoria de la imatge digital. Tècniques de captació, manipulació i gestió d'imatges digitals.

2 Revisió de tècniques bàsiques de modelatge geomètric i disseny paramètric.

3 Tècniques bàsiques de simulació visual de materials

4 Tècniques bàsiques de simulació visual d'il·luminació

5 Creació, modificació i gestió de models urbans de complexitat mitja

6 Generació d'imatges d'alta qualitat a partir de models urbans.

7 Introducció a la creació d'animacions, presentacions multimèdia i escenaris interactius.