Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura (Versió 1)

Objectius
Ser capaç de:
- aplicar recursos per a l'anàlisi crític del progrés de la tecnologia de l'arquitectura en nous materials, tècniques i sistemes de construcció, i de condicionament ambiental.
- posar en pràctica els nous coneixements en l'àmbit de la investigació i de l'exercici professional de la tecnologia arquitectònica avançada
- aprofundir sobre coneixements referits a la innovació tecnològica, en particular en la construcció sostenible, en la industrialització de la construcció, en els sistemes de condicionament ambiental dels edificis, i en les tècniques digitals de disseny i producció material.
Objectius d'aprenentatge