Tecnologia avançada per a la construcció de l'espai interior a l'arquitectura (Versió 1)

Temari

títol català

1. Evolució diacrònica de la tecnologia de l'espai interior arquitectònic, reconeixement de vectors d'evolució.

2. Anàlisi descriptiu de les exigències tècniques avançades que concorren actualment en els paviments i

soleres: reconeixement en edificis reals en explotació.

3. Anàlisi descriptiu de les noves tècniques que s'apliquen actualemnt en paviments i

soleres: reconeixement mitjançant benchmarking.

4. Anàlisi descriptiu dels nous processos de posada en obra que s'apliquen actualment en paviments i soleres: reconeixement en obres reals.

5. Anàlisi descriptiu de les exigències tècniques avançades que concorren actualment en els paraments i particions interiors: reconeixement en edificis reals en explitació.

6. Anàlisi descriptiu de les noves tècniques que s'apliquen actualment en paraments i particions interiors: reconeixement mitjançant benchmarking.

7. Anàlisi descriptiu dels nous processos de posada en obra que s'apliquen actualment en paraments i

particions interiors: reconeixement en obres reals.

8. Anàlisi descriptiu de les exigències tècniques avançades que concorren actualment en els falsos sostres: reconeixement en edificis reals en explotació.

9. Anàlisi descriptiu de les noves tècniques que s'apliquen actualment en els falsos sostres: reconeixement mitjançant benchmarking.

10. Anàlisi descriptiu dels nous processos de posada en obra que s'apliquen actualment en els falsos sostres: reconeixement en obras reals.

11. Detecció d'oportunitats actuals de desenvolpament d'innovació aplicada en espais interiors arquitectònics.

12. Desenvolupament de propostes d'innovació i avaluació comparada de la seva idoneïtat.

13. Elaboració i edició de soports per a la comunicació de propostes d'innovació.

14. Tècniques de presentació de propostes d'innovació davant jurats i públics especialitzats.