Electrònica digital

Sistema de qualificació

- Examen 1er Parcial N1P pes : 35%

- Examen 2on Parcial N2P pes : 35%

-Activitats en ATENEA pes : 10%

- Pràctiques de Laboratori NL- pes: 20%Tothom que no pugui realitzar l'examen parcial, o que el suspengui, tindrà l'opció de recuperar-lo posteriorment.


Normes d'avaluació