Electrònica digital

Temari

1.- Descripció d'un sistema digital. Del principi al final1.1.- Una visió històrica. D'on venim i on anem.

1.2.- Nivells de descripció.

1.3.- L'art de tractor amb complexitat.

1.4.- Sistemes de numeració.

1.5.- Portes lògiques.

1.6.- Nivells lògics.

1.7.- Els transistors CMOS.

1.8.- Consum energètic.2.- Disseny amb lògica combinacional2.1.- Introducció.

2.2.- Equacions booleanes.

2.3.- Àlgebra de Boole.

2.4.- De la lògica a les portes.

2.5.- Lògica combinacional multinivell.

2.6.- Alta impedància i X's

2.7.- Mapes de Karnaugh.

2.8.- Blocs combinacionals.

2.9.- Temporització3.- Disseny de lògica sequencial3.1.- Introducció

3.2.- Elements de memòria: Latches i Flip-Flops

3.3.- Disseny de sistemes síncrons.

3.4.- Maquines d'estat finit.

3.5.- Temporitzaci√≥ en l√≤gica seq√ľencial

3.6.- Paral·lelisme4.- Llenguatges de descripció hardware4.1.- Introducció

4.2.- Lògica combinacional

4.3.- Descripció estructural.

4.4.- L√≤gica seq√ľencial.

4.5.- Més lògica combinacional

4.6.- Màquines d'estat finit.

4.7.- Parameterized Modules

4.8.- Testbenches5.- Arquitectura5.1.- Introducció

5.2.- Llenguatge assemblador.

5.3.- Llenguatge maquina

5.4.- Programació

5.5.- Modes de adreçament

5.6.- Llum, càmera i acció: Compilant, assemblant I carregant6.- Microarquitectura6.1.- Introducció

6.2.- Anàlisi del rendiment.

6.3.- Processador 'un sol cicle.

6.4.- Processadors multi cicle.

6.5.- Processadors pipeline

6.6.- Representació HDL.

6.7.- Micro arquitectures avançades.

6.8.- Perspectiva del mon real: Micro arquitectura ARM