Instrumentació bàsica

Temari

Mòdul 1: Introducció a la instrumentació electrònica1.1 Introducció

1.2 Sistemes de mesura

1.3 Característiques estàtiques

1.4 Característiques dinàmiquesMòdul 2: Sensors2.1. Sensors resistius

2.2. Sensors de reactància variable

2.3. Sensors generadorsMòdul 3: Circuits de Condicionament3.1. Amplificador operacional

3.2. Amplificadors d'instrumentació

3.3. Filtrat analògicMòdul 4: Adquisició i distribució del senyal4.1. Mostreig i retenció

4.2. Conversió analògica-digital

4.3. Transmissió