Nano&Microtechnology

Planificació

SESSIÓ DE TEORIA

Exposició dels continguts de la assignatura seguint un model de classe expositiva i participativa.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Exposició dels continguts de la assignatura seguint un model de classe expositiva i participativa.

En aquesta activitat l'estudiantat durà a terme un seguit de sessions per posar en pràctica els conceptes adquirits

a classe

PROVA PARCIAL

Prova individual a l'aula relacionada amb els objectius d'aprenentatge dels continguts de l'assignatura.

PROVA FINAL

Prova individual a l'aula relacionada amb els objectius d'aprenentatge dels continguts de l'assignatura.

RESOLUCIÓ D'EXERCICIS