Mètodes numèrics

Apunts

Tractament d'imatge

    • Tractament d'imatges amb MATLAB
    • Introducci√≥ al tractament d'imatges digitals. Comandes de Matlab per realitzar-lo, i llibreria complementaria de funcions desenvolupades per les autores.