Fonaments de física

Objectius

L'assignatura pret√©n fonamentalment preparar a l'alumne per a la comprensi√≥ de camps, de les oscil¬∑lacions i de les ones. Tamb√© es pret√©n harmonitzar el nivell de coneixements dels alumnes i a la vegada introdu√Įr un llenguatge m√©s matem√†tic per a descriure els fen√≤nmens f√≠sics. S'espera que l'alumne aprengui a considerar les dificultats adicionals que comporta el treball experimental. Resultat de l'aprenentatge: Compr√®n i domina els conceptes b√†sics sobre les lleis generals de la mec√†nica, termodin√°mica i ones. Aplica els principis f√≠sics b√†sics a la resoluci√≥ de problemes propis de l'enginyeria Coneix i utilitza correctament les eines, instruments i aplicatius software disponibles en els laboratoris de les mat√®ries b√†siques i porta a terme correctament l'an√†lisi de les dades recollides.


Objectius d'aprenentatge

TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.Coneixement de la instrumentació i experimentació: Espavilar-se de forma competent en un entorn de laboratori de l'àmbit TIC. Utilitzar instrumentació i eines pròpies de les enginyeries de telecomunicació i electrònica i interpretar-ne els manuals i especificacions. Avaluar els errors i les limitacions associats a les mesures i resultats de simulacions.