Fonaments de física

Planificació

Proves de resposta curta (Test) Proves de resposta llarga (Control) Proves de resposta llarga (Control) Proves de resposta llarga (Control) Pràctica de laboratoriLaboratoriProves de resposta llarga (Examen Final)Examen final