Fonaments de física

Temari

Tema 1. Introducció a la mecànicaEs pret√©n veure de nou la cinem√†tica i din√†mica, incorporant nous elements matem√†tics : assumir que podem tenir un moviment qualsevol, que necessitem una refer√®ncia i que podem passar d'una refer√®ncia a un altre, introdu√Įm l'an√†lisi del moviment en tres dimensions, l'an√†lisi respecte sistemes de refer√®ncia no inercials, i com cal afrontar un problema de mec√†nica. B√†sic per a refermar els conceptes de funci√≥, derivada i integral, aix√≠ com la manipulaci√≥ de vectors. Previ al estudi de l'oscil¬∑lador i de les onesTema 2. Treball i energia.S'introdueixen els conceptes d'energia y d'altres magnituds conservatives. Es defineix el treball com l'integral de línia en un camp de forces i es defineix energia potencial en un camp conservatiu. Bàsic per a entendre el comportament dels camps electrostàtics i el potencial elèctricTema 3. Calor i temperaturaL'estudi dels gasos, necessari per a entendre les ones ac√ļstiques, serveix de exemple per a entendre el concepte de temperatura i com aquesta afecta al comportament dels sistemes f√≠sics reals. L'estudi de sistemes formats per moltes part√≠cules movent-se al atzar ajudar√† a comprendre els processos de conducci√≥ a dins de materials conductors o semiconductorsTema 4. Oscil.lacions mecàniques i elèctriquesS'introdueixen els sistemes físics en els que una força depèn de la posició o de la velocitat, que permetran, per analogia, introduir-nos en el estudi dels circuits elèctrics lineals. S'introdueix la necessitat de les equacions diferencials lineals de primer i segon ordre. S'estudien les relaxacions i les oscil·lacions , tant en el règim transitori com permanent. s'introdueixen les eines per al tractament de senyals harmònics.Tema 5. OnesS'estudia el comportament bàsic de les ones, gràcies a la introducció del concepte de derivada parcial. Aquest estudi es concreta en les ones transversals en una corda i en les ones longitudinals en un gas. S'inclouen estudis del comportament ondulatori universal , com la interferència, les ones estacionaries o la reflexió de les ones. Bàsic per a entendre els aspectes estrictament ondulatoris de les ones electromagnètiques.LaboratoriL'estudiant adquirir√† les compet√®ncies experimentals d'aquesta assignatura cursant el "Laboratori d'electr√≤nica i f√≠sica" de 2.4 ECTS que integra tamb√© la part experimental de l'assignatura "Fonaments d'electr√≤nica". El contingut d'aquest laboratori com√ļ es el seg√ľent:1. Presentació del curs de laboratori.

2. La font d'alimentació i el multímetre digital.

3. Mesures en continua.

4. L'oscil·loscopi i el generador de funcions.

5. Mesura de les característiques I-V del diode rectificador, LED i Zener.

6. Estudi de la característica I-V del diode.

7. El transistor bipolar.

8. Circuits RC i RL.

9. Oscil·lacions en un circuit RLC.

10. El transformador, circuits rectificadors i filtre de condensador.

11. Font d'alimentació amb regulador BJT.

12. Ones ac√ļstiques.

13. Interferències d'ona.