Fonaments d'electrònica

Sistema de qualificació

Pràctiques de laboratori: 20%

Examens parcials: 40%

Examen final: 40%En aquesta assignatura s'avaluarà la competència genèrica:

- Treball en equip (Nivell Elemental)

- Experimentalitat i coneixement de la instrumentació (Nivell elemental)


Normes d'avaluació