Fonaments d'electrònica

Planificació

Proves de resposta llarga (Control)Control de circuits amb condensador/bobinaProves de resposta llarga (Control)Control de circuits amb díodesProves de resposta curta (Test)Test conceptes bàsics en semiconductorsProves de resposta llarga (Control)Control de circuits amb transistorsProves de resposta llarga (Control)Control d'anàlisi de circuitsPràctica de laboratoriLaboratoriProves de resposta llarga (Examen Final)Examen final