Disseny digital

Bibliografia docent

BàsicaMoney Harris, D.; Harris, S.L. Digital design and computer architecture [en l√≠nia]. Amsterdam: Elsevier, 2013 [Consulta: 14/10/2014]. Disponible a: . ISBN 9780123944245 Text completPardo Carpio, F.; Boluda Grau, J.A. VHDL: lenguaje para s√≠ntesis y modelado de circuitos. 3a ed. act. Madrid: Ra-ma, 2011. ISBN 9788499640402 Troba'l a la bibliotecaErcegovac, M.D.; Lang, T.; Moreno, J.H. Introduction to digital systems. Estats Units d'Am√®rica: John Wiley & Sons, 1999. ISBN 0471527998 Troba'l a la biblioteca