Disseny digital

Planificació

Proves de resposta curta (Control)2 o 3 durant el curs, durada inclosa a la part de contingutsPràctica de laboratoriEstudis previs i informes de pràctiquesExercicisTreballs relacionats amb la teoriaPRÀCTICA 1-AP1a. Introducción al Quartus II y a la placa DE2.PRÀCTICA 1-BP1b. Diseño de un sistema combinacional.PRÀCTICA 2P2. Diseño de un sistema secuencial.PRÀCTICA 3P3. Diseño de un sistema digital complejo.Proves de resposta llarga (Examen Final)Prueba que integra el examen final de teoría de la assignatura y el control de prácticas.nom catalàPràctica individual