Circuits i sistemes lineals

Exercicis/Problemes

Circuits i sistemes lineals: col·lecció de problemes

  • Circuits i Sistemes Lineals - Col·lecció de Problemes
  • Col·lecció de problemes de l'assignatura de Circuits i Sistemes Lineals (versió tardor de 2019) Quadrimestre 1B - Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació ETSETB - UPC

Treballs de Circuits i sistemes lineals

  • Circuits i Sistemes Lineals - Condicionador de senyal per acceleròmetre
  • Els «Treballs» són exercicis ampliats que l'estudiant ha de desenvolupar a casa seva durant uns quants dies, i que són avaluats de forma creuada pels propis companys seguint una rúbrica preparada pels professors. En aquest treball cal que l'alumne dissenyi un circuit basat en Amplificador Operacional per tal d'adaptar la sortida analògica d'un acceleròmetre a una entrada A/D d'un arduino.
  • Circuits i Sistemes Lineals - Solució al condicionador de senyal per acceleròmetre
  • Circuits i Sistemes Lineals - Anàlisi freqüencial d'un amplificador a BJT
  • En aquest treball s'estudia un amplificador basat en transistor bipolar (BJT) des del punt de vista freqüencial.
  • Circuits i Sistemes Lineals - Solució a l'anàlisi freqüencial d'un amplificador a BJT