Circuits i sistemes lineals

Planificació

Pràctiques de laboratoriSis sessions al laboratori corresponents a l'aplicació pràctica dels temes tractats a l'assignatura fins al moment de fer-les.Treballs assignats al llarg del cursTasques diverses per aprofundir en els temes tractats fins al moment.Proves de resposta llarga (Control)Examen parcialProves de resposta llarga (Examen Final)Examen final