Senyals i sistemes

Sistema de qualificació

Avaluaci√≥ al llarg del curs (40%). Es fan dos o tres controls, distribu√Įts al llarg de les 15 setmanes del curs. Al llarg del curs es recullen i avaluen un conjunt de resultats elaborats per l'estudiant. Poden ser respostes a q√ľestionaris, resoluci√≥ de problemes i exercicis de simulaci√≥ amb Matlab.

Examen final: 60%. Prova escrita on s'avaluen els coneixements del curs complet.

Els alumnes amb una avaluació contínua excepcional poden optar a no realitzar l'examen final completant l'avaluació del curs amb una activitat específica.

En aquesta assignatura s'avaluaran les competències genèriques:

· Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d' enginyeria (Nivell Mitjà)


Normes d'avaluació