Senyals i sistemes

Objectius

Un cop superada l'assignatura l'estudiant ha de ser capa√ß d'analitzar senyals i sistemes en el domini del temps i de la freq√ľ√®ncia, tant per en un entorn anal√≤gic com digital. Ha de saber fer l'an√†lisi matem√†tic i la implementaci√≥ pr√†ctica d'aplicacions concretes, treballant amb senyals anal√≤gics mostrejats i processats digitalment fent servir Matlab (o un entorn de desenvolupament similar com Octave o SciLab). L'an√†lisi en el domini freq√ľencial es fa mitjan√ßant la transformada de Fourier. Dintre de l'ampli ventall d'aplicacions en Senyals i Sistemes es prestar√† especial atenci√≥ a dues √†rees de l'enginyeria; el processament del senyal i els sistemes de comunicacions. Resultat de l'aprenentatge: Un cop superada l'assignatura l'estudiant: ¬∑ √Čs capa√ß d'analitzar i especificar els par√†metres fonamentals d'un sistema de comunicacions. ¬∑ Pot avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnol√≤giques per a la realitzaci√≥ de sistemes de modulaci√≥ anal√≤gica. ¬∑ √Čs capa√ß d'aplicar la representaci√≥ freq√ľencial de senyals i sistemes per resoldre diverses aplicacions. ¬∑ Compren i utilitza senyals i sistemes en el domini discret. √Čs capa√ß d'avaluar filtres discrets i aplicar-los en sistemes reals. Identifica, modela i planteja problemes a partir de situacions obertes. Explora i aplica les alternatives per a la seva resoluci√≥. Treballa amb aproximacions.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria: plantejar i resoldre problemes d'enginyeria en l'àmbit TIC. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de problemes sistemàtic, crític i creatiu.