Senyals i sistemes

Temari

1. Introducció. Senyals i sistemes en el domini temporalSenyals i sistemes en el domini temporal. Anàlisi de senyals i sistemes analògics i digitals, definició, caracterització mesures d'energia i potència mitjana, propietats, transformació de la variable independent, sistemes: propietats, sistemes lineals i invariantes, resposta impulsional, convolució.2. Senyals i sistemes en el domini freq√ľencial. La transformada de FourierTransformada de Fourier de senyals anal√≤gics : definici√≥, propietats, teoremes. Interpretaci√≥ freq√ľencial i representaci√≥ de funcions complexes. Resposta freq√ľencial de sistemes lineals invariants. An√†lisi de senyals peri√≤dics. Relaci√≥ entre la transformada de Fourier i el desenvolupament en s√®rie de Fourier. Conversi√≥ anal√≤gic-digital per senyals passa baixes: Teorema de mostratge. Mostratge ideal, mostratge natural. Reconstrucci√≥ de senyals a partir de les seves mostres.3. Transformada de Fourier de seq√ľ√®ncies. DFTTransformada de Fourier de senyals discrets : definició, propietats, teoremes. Transformada discreta de Fourier (DFT).4. Correlació i Densitat Espectral.Correlació i densitat espectral per a senyals d'energia finita i de potència mitjana finita.