Processament de senyal audiovisual i de comunicacions (Versió 2)

Objectius

- Planifica i utilitza la informaci√≥ necess√†ria per a un projecte o treball acad√®mic, a partir d'una reflexi√≥ cr√≠tica sobre els recursos d'informaci√≥ utilitzats. - Aplica les compet√®ncies adquirides en la realitzaci√≥ d'una tasca de forma aut√≤noma. Identifica la necessitat de l'aprenentatge continu i desenvolupament d'una estrategia pr√≤pia per a portar-ho a terme. - Identifica, modela i planteja problemes a partir de situacions obertes. Explora i aplica les alternatives per a la seva resoluci√≥. Utilitza aproximacions. - Identifica i modela sistemes complexes. Porta a terme an√†lisis qualitatius i aproximacions, establint la incertesa dels resultats. Planteja hip√≤tesis i m√®todes experimentals per a validar-les. Identifica components principals i estableix compromisos i prioritats. Resultat de l'aprenentatge. L'alumne ha d'acabar l'assignatura podent haver adquirit coneixements avan√ßats en: - Caracteritzaci√≥ de senyals enteses com a realitzacions de processos estoc√†stics. - Teoria d'estimaci√≥. - An√†lisi temps-freq√ľ√®ncia de senyals. - Filtrat √≤ptim. - Filtrat adaptatiu. - Aplicaci√≥ dels conceptes anteriors al desenvolupament de subsistemes de processat de senyal de veu, √†udio, imatge i v√≠deo.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria: plantejar i resoldre problemes d'enginyeria en l'àmbit TIC. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de problemes sistemàtic, crític i creatiu.