Processament de senyal audiovisual i de comunicacions (Versió 2)

Planificació

Proves de resposta curta (control)ControlsProves de resposta llarga (Examen Final)Examen final