Processament de senyal audiovisual i de comunicacions (Versió 2)

Pràctiques

Tema 2. Detecció

    • Pràctica de detecció de l'assignatura PSAVC